Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Me gustaría matricularme en la universidad.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Me quiero matricular _______________.
Haluan hakea ________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
en un grado
kandidaatin ohjelmaan
cursussen
en un posgrado
jatko-opintoihin
cursussen
en un doctorado
tohtorin ohjelmaan
cursussen
a tiempo completo
täysiaikaiseen ohjelmaan
cursussen
a tiempo parcial
osa-aikaiseen ohjelmaan
cursussen
a distancia
verkossa käytävään ohjelmaan
cursussen
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
lukukauden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
un curso académico
lukuvuoden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
¿Cómo es el sistema _____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Informatie vragen over het systeem
de créditos
opintopiste
Type systeem
de notas
arvosana
Type systeem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Vragen naar de leermethoden
¿Hay ______________?
Onko teillä ________?
Vragen naar de leermethoden
clases teóricas
luentoja
Type cursus
seminarios
seminaareja
Type cursus
tutorías
pienryhmäopetusta
Type cursus
conferencias
konferensseja
Type cursus
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Koska tentit ovat?
Vragen wanneer de examens zijn
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
¿Hay pruebas de nivel?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
¿Organizan también excursiones?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Vragen of de school ook excursies organiseert
¿Qué programas ofertan?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Zich informeren over beurzen
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Necesito ayuda financiera para ______________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
matrícula
lukukausimaksut
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
gastos personales
elinkustannukseni
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
manutención de hijos menores
lastenhoito
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
¿Qué becas puedo solicitar?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen