Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Me gustaría matricularme en la universidad.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Me quiero matricular _______________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
en un grado
Grundkurs
cursussen
en un posgrado
Aufbaukurs
cursussen
en un doctorado
Doktorandenkurs
cursussen
a tiempo completo
Vollzeitkurs
cursussen
a tiempo parcial
Teilzeitkurs
cursussen
a distancia
Onlinekurs
cursussen
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
ein Semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
un curso académico
ein Studienjahr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
¿Cómo es el sistema _____________?
Wie funktioniert das__________?
Informatie vragen over het systeem
de créditos
Kreditsystem
Type systeem
de notas
Benotungssystem
Type systeem
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Vragen naar de leermethoden
¿Hay ______________?
Gibt es_____________?
Vragen naar de leermethoden
clases teóricas
Vorlesungen
Type cursus
seminarios
Seminare
Type cursus
tutorías
Tutorien
Type cursus
conferencias
Konferenzen
Type cursus
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Wann finden die Prüfungen statt?
Vragen wanneer de examens zijn
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
¿Hay pruebas de nivel?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
¿Organizan también excursiones?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Vragen of de school ook excursies organiseert
¿Qué programas ofertan?
Welche Programme bieten Sie an?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Zich informeren over beurzen
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Necesito ayuda financiera para ______________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
matrícula
Studiengebühren
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
gastos personales
Lebenshaltungskosten
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
manutención de hijos menores
Kinderbetreuung
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
¿Qué becas puedo solicitar?
Welche Stipendien gibt es?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Me gustaría convalidar mi título en (país).
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen