Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
_____________ ders almak istiyorum.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
бакалавриат
lisans seviyesinde
cursussen
аспирантура
lisans üstü seviyesinde
cursussen
докторат/профессура
doktora seviyesinde
cursussen
очная форма
tam zamanlı
cursussen
заочная форма
yarı zamanlı
cursussen
онлайн обучение
çevrimiçi
cursussen
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
семестр
bir dönem
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
академический год
bir akademik yıl
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Какие ограничения на работу для студентов?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Каковы требования для поступления в университет?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Вы пришлете мне формальное предложение?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Университет гарантирует предоставление жилья?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Курс включает в себя период стажировки?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Каковы требования знания [язык] языка?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Какова система_____________?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Informatie vragen over het systeem
кредитов
kredi
Type systeem
оценок
notlama
Type systeem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Каков стиль преподавания?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Vragen naar de leermethoden
Там есть___________?
_____________ var mı?
Vragen naar de leermethoden
лекции
ders
Type cursus
семинары
seminer
Type cursus
учебные материалы
uygulamalı ders
Type cursus
конференции
konferanslar
Type cursus
Какие курсы предлагаются летними школами?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Когда проходят экзамены?
Sınavlar ne zaman?
Vragen wanneer de examens zijn
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
В университете есть спортивный центр?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
У вас есть детальное описание курса?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Каково максимальное количество студентов в группе?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Вы организовываете экскурсии?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Какие программы вы предлагаете?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Zich informeren over beurzen
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
плата за обучение
harçlar
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
расходы на жизнь
yaşam giderleri
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
уход за ребенком
çocuk bakımı
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Какие виды стипендий доступны?
Ne tür burslar mevcut?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen