Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
бакалавриат
een bacheloropleiding
cursussen
аспирантура
een postgraduaat
cursussen
докторат/профессура
een doctoraat
cursussen
очная форма
een voltijdse opleiding
cursussen
заочная форма
een deeltijdse opleiding
cursussen
онлайн обучение
een online cursus
cursussen
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
семестр
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
академический год
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Какие ограничения на работу для студентов?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Каковы требования для поступления в университет?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Вы пришлете мне формальное предложение?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Университет гарантирует предоставление жилья?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Курс включает в себя период стажировки?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Каковы требования знания [язык] языка?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Какова система_____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
кредитов
creditsysteem
Type systeem
оценок
beoordelingssysteem
Type systeem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Каков стиль преподавания?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
Там есть___________?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
лекции
lezingen
Type cursus
семинары
seminars
Type cursus
учебные материалы
tutorials
Type cursus
конференции
conferenties
Type cursus
Какие курсы предлагаются летними школами?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Когда проходят экзамены?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
В университете есть спортивный центр?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
У вас есть детальное описание курса?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Каково максимальное количество студентов в группе?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Вы организовываете экскурсии?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Какие программы вы предлагаете?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
плата за обучение
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
расходы на жизнь
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
уход за ребенком
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Какие виды стипендий доступны?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen