Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Haluaisin hakea yliopistoon.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Haluan hakea ________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
бакалавриат
kandidaatin ohjelmaan
cursussen
аспирантура
jatko-opintoihin
cursussen
докторат/профессура
tohtorin ohjelmaan
cursussen
очная форма
täysiaikaiseen ohjelmaan
cursussen
заочная форма
osa-aikaiseen ohjelmaan
cursussen
онлайн обучение
verkossa käytävään ohjelmaan
cursussen
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
семестр
lukukauden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
академический год
lukuvuoden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Какие ограничения на работу для студентов?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Каковы требования для поступления в университет?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Вы пришлете мне формальное предложение?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Университет гарантирует предоставление жилья?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Курс включает в себя период стажировки?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Каковы требования знания [язык] языка?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Какова система_____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Informatie vragen over het systeem
кредитов
opintopiste
Type systeem
оценок
arvosana
Type systeem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Каков стиль преподавания?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Vragen naar de leermethoden
Там есть___________?
Onko teillä ________?
Vragen naar de leermethoden
лекции
luentoja
Type cursus
семинары
seminaareja
Type cursus
учебные материалы
pienryhmäopetusta
Type cursus
конференции
konferensseja
Type cursus
Какие курсы предлагаются летними школами?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Когда проходят экзамены?
Koska tentit ovat?
Vragen wanneer de examens zijn
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
В университете есть спортивный центр?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
У вас есть детальное описание курса?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Каково максимальное количество студентов в группе?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Вы организовываете экскурсии?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Какие программы вы предлагаете?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Zich informeren over beurzen
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
плата за обучение
lukukausimaksut
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
расходы на жизнь
elinkustannukseni
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
уход за ребенком
lastenhoito
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Какие виды стипендий доступны?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen