Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
бакалавриат
Grundkurs
cursussen
аспирантура
Aufbaukurs
cursussen
докторат/профессура
Doktorandenkurs
cursussen
очная форма
Vollzeitkurs
cursussen
заочная форма
Teilzeitkurs
cursussen
онлайн обучение
Onlinekurs
cursussen
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
семестр
ein Semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
академический год
ein Studienjahr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Какие ограничения на работу для студентов?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Каковы требования для поступления в университет?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Вы пришлете мне формальное предложение?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Университет гарантирует предоставление жилья?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Курс включает в себя период стажировки?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Каковы требования знания [язык] языка?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Какова система_____________?
Wie funktioniert das__________?
Informatie vragen over het systeem
кредитов
Kreditsystem
Type systeem
оценок
Benotungssystem
Type systeem
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Каков стиль преподавания?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Vragen naar de leermethoden
Там есть___________?
Gibt es_____________?
Vragen naar de leermethoden
лекции
Vorlesungen
Type cursus
семинары
Seminare
Type cursus
учебные материалы
Tutorien
Type cursus
конференции
Konferenzen
Type cursus
Какие курсы предлагаются летними школами?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Когда проходят экзамены?
Wann finden die Prüfungen statt?
Vragen wanneer de examens zijn
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
В университете есть спортивный центр?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
У вас есть детальное описание курса?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Каково максимальное количество студентов в группе?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Вы организовываете экскурсии?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Какие программы вы предлагаете?
Welche Programme bieten Sie an?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Zich informeren over beurzen
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
плата за обучение
Studiengebühren
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
расходы на жизнь
Lebenshaltungskosten
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
уход за ребенком
Kinderbetreuung
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Какие виды стипендий доступны?
Welche Stipendien gibt es?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen