Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Aș vrea să mă înscriu la universitate.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Aș vrea să aplic la cursul de _____________ .
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
student
bakalářské studium
cursussen
student cu diplomă
postgraduální studium
cursussen
doctorand
doktorské studium
cursussen
cu normă întreagă
prezenční studium
cursussen
cu jumătate de normă
kombinované studium
cursussen
la distanță
online
cursussen
Mi-ar plăcea să studiez la universitatea dumneavoastră pentru că ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestru
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
un an academic
celý akademický rok
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Care sunt condițiile de lucru pentru studenți?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Trebuie să prezint documentele originale sau copii ale acestora?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Care sunt condițiile de admitere la universitate?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Îmi veți trimite o scrisoare de acceptare?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Oferă universitatea cazare de asemenea?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Există perioadă de practică în planul de studii?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Studenții care vin cu schimb de experiență trebuie să plătească taxă de înmatriculare?
Musím jako výměnný student platit školné?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Cum pot urmări progresul aplicației mele?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Care este nivelul de [limba] cerută?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Cum este sistemul ____________?
Jaký je ____________ systém?
Informatie vragen over het systeem
de credite
kredity
Type systeem
de note
známkování
Type systeem
Voi primi o foaie matricolă la finalul mobilității?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Cum este sistemul de predare?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Vragen naar de leermethoden
Sunt _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
cursuri teoretice
přednášky
Type cursus
seminarii
semináře
Type cursus
tutoriale
konsultace
Type cursus
conferințe
konference
Type cursus
ce fel de cursuri oferă școlile de vară?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Când se susșine sesiunea de examene?
Kdy jsou zkoušky?
Vragen wanneer de examens zijn
Unde pot găsi informații despre toate cursurile disponibile?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Are universitatea centru sportiv?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Cum mă pot alătura asociațiilor studențești?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Care sunt cheltuielile de întreținere estimative în [orașul]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Ce limbi străine pot studia în centrul dumneavoastră?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Există un test de evaluare pentru a mi se determina nivelul de limbă?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Există posibilitatea de a fi transferat la alt nivel dacă nu frecventez nivelul potrivit mie?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Aveți o descriere detaliată a cursului?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Care este numărul maxim de studenți dintr-o clasă?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Ce facilitări oferă centrul?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organizați excursii de asemenea?
Pořádáte exkurze?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Ce programă oferiți?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Am venit pentru a cere informații în legătură cu posibilitățile de finanțare
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Zich informeren over beurzen
Ce organisme îmi pot finanța studiile?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Am nevoie de ajutor financiar pentru ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
taxă de școlarizare
školné
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
întreținere
životní náklady
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
îngrijire copii minori
péče o dítě
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Ce fel de burse de studiu sunt disponibile?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Aș vrea să-mi echivalez certificatul de studii în [țara].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Aveți o listă cu traducători autorizați în [limba]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Unde pot obține un certificat de echivalare?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen