Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
graduação
kandidatkurs
cursussen
pós-graduação
avancerad kurs
cursussen
PhD
doktorandkurs
cursussen
tempo integral
fulltidskurs
cursussen
meio período
deltidskurs
cursussen
online
onlinekurs
cursussen
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
um semestre
en termin
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
um ano acadêmico
ett läsår
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Vou receber uma proposta formal?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
A universidade também oferece acomodação?
Garanterar universitetet boende?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
O curso também inclui um período de estágio?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Vilka är språkkraven?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Como é o sistema de ____________?
Hur fungerar _______ ?
Informatie vragen over het systeem
crédito
poängsystemet
Type systeem
notas
betygssättningen
Type systeem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Qual é o estilo de ensino?
Hur är undervisningen?
Vragen naar de leermethoden
São _____________ ?
Finns det _______?
Vragen naar de leermethoden
aulas expositivas
föreläsningar
Type cursus
seminários
seminarier
Type cursus
tutoriais
handledning
Type cursus
conferências
konferenser
Type cursus
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quando acontecem as provas?
När är tentaperioderna?
Vragen wanneer de examens zijn
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Há um complexo esportivo aqui?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quais são as comodidades da escola?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Vocês também organizam excursões?
Arrangerar skolan också utflykter?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quais programas vocês oferecem?
Vilka program erbjuds?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Zich informeren over beurzen
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
mensalidades
skolavgifter
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
despesas de subsistência
mina levnadskostnader
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
cuidados infantis
barnomsorg
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vilka typer av stipendier finns det?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen