Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
graduação
een bacheloropleiding
cursussen
pós-graduação
een postgraduaat
cursussen
PhD
een doctoraat
cursussen
tempo integral
een voltijdse opleiding
cursussen
meio período
een deeltijdse opleiding
cursussen
online
een online cursus
cursussen
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
um semestre
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
um ano acadêmico
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Vou receber uma proposta formal?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
A universidade também oferece acomodação?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
O curso também inclui um período de estágio?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Como é o sistema de ____________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
crédito
creditsysteem
Type systeem
notas
beoordelingssysteem
Type systeem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Qual é o estilo de ensino?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
São _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
aulas expositivas
lezingen
Type cursus
seminários
seminars
Type cursus
tutoriais
tutorials
Type cursus
conferências
conferenties
Type cursus
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quando acontecem as provas?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Há um complexo esportivo aqui?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quais são as comodidades da escola?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Vocês também organizam excursões?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quais programas vocês oferecem?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
mensalidades
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
despesas de subsistência
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
cuidados infantis
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen