Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Gostaria de me matricular em uma universidade.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Haluan hakea ________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
graduação
kandidaatin ohjelmaan
cursussen
pós-graduação
jatko-opintoihin
cursussen
PhD
tohtorin ohjelmaan
cursussen
tempo integral
täysiaikaiseen ohjelmaan
cursussen
meio período
osa-aikaiseen ohjelmaan
cursussen
online
verkossa käytävään ohjelmaan
cursussen
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
um semestre
lukukauden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
um ano acadêmico
lukuvuoden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Vou receber uma proposta formal?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
A universidade também oferece acomodação?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
O curso também inclui um período de estágio?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Como é o sistema de ____________?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Informatie vragen over het systeem
crédito
opintopiste
Type systeem
notas
arvosana
Type systeem
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Qual é o estilo de ensino?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Vragen naar de leermethoden
São _____________ ?
Onko teillä ________?
Vragen naar de leermethoden
aulas expositivas
luentoja
Type cursus
seminários
seminaareja
Type cursus
tutoriais
pienryhmäopetusta
Type cursus
conferências
konferensseja
Type cursus
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quando acontecem as provas?
Koska tentit ovat?
Vragen wanneer de examens zijn
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Há um complexo esportivo aqui?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quais línguas posso estudar em sua escola?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quais são as comodidades da escola?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Vocês também organizam excursões?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quais programas vocês oferecem?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Zich informeren over beurzen
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
mensalidades
lukukausimaksut
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
despesas de subsistência
elinkustannukseni
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
cuidados infantis
lastenhoito
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen