Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
studia licencjackie
een bacheloropleiding
cursussen
studia magisterskie
een postgraduaat
cursussen
studia doktoranckie
een doctoraat
cursussen
studia dzienne
een voltijdse opleiding
cursussen
studia zaoczne
een deeltijdse opleiding
cursussen
studia przez internet
een online cursus
cursussen
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
cały rok akademicki
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jak działa system ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
punktowy
creditsysteem
Type systeem
oceniania
beoordelingssysteem
Type systeem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
wykłady
lezingen
Type cursus
ćwiczenia/seminaria
seminars
Type cursus
konsultacje
tutorials
Type cursus
konferencje
conferenties
Type cursus
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jak liczne są grupy?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen