Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Vorrei iscrivermi all'università.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
studia licencjackie
di laurea triennale
cursussen
studia magisterskie
di laurea magistrale
cursussen
studia doktoranckie
di dottorato
cursussen
studia dzienne
a tempo pieno
cursussen
studia zaoczne
part-time
cursussen
studia przez internet
online
cursussen
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
cały rok akademicki
un anno accademico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jak działa system ______ ?
Come funziona il sistema di __________?
Informatie vragen over het systeem
punktowy
crediti
Type systeem
oceniania
valutazione
Type systeem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Vragen naar de leermethoden
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ci sono _______________?
Vragen naar de leermethoden
wykłady
lezioni frontali
Type cursus
ćwiczenia/seminaria
seminari
Type cursus
konsultacje
esercitazioni
Type cursus
konferencje
conferenze
Type cursus
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Quando si svolgono gli esami?
Vragen wanneer de examens zijn
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
C'è un centro sportivo universitario?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jak liczne są grupy?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Organizzate delle escursioni?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Che programmi offrite?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Zich informeren over beurzen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
le tasse universitarie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
le spese di sostentamento
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
i servizi per l'infanzia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen