Hindi | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
studia licencjackie
cursussen
studia magisterskie
cursussen
studia doktoranckie
cursussen
studia dzienne
cursussen
studia zaoczne
cursussen
studia przez internet
cursussen
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
cały rok akademicki
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jak działa system ______ ?
Informatie vragen over het systeem
punktowy
Type systeem
oceniania
Type systeem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Vragen naar de leermethoden
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
wykłady
Type cursus
ćwiczenia/seminaria
Type cursus
konsultacje
Type cursus
konferencje
Type cursus
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vragen wanneer de examens zijn
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jak liczne są grupy?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Zich informeren over beurzen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen