Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Mi volas apliki por_____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
studia licencjackie
kurso por studentoj
cursussen
studia magisterskie
kurso por postdiplomaj studentoj
cursussen
studia doktoranckie
kurso por Ph.D.
cursussen
studia dzienne
plentempa kurso
cursussen
studia zaoczne
parttempa kurso
cursussen
studia przez internet
enreta kurso
cursussen
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
(jeden) semestr
semestro
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
cały rok akademicki
akademia jaro
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Jak działa system ______ ?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Informatie vragen over het systeem
punktowy
de kredito
Type systeem
oceniania
de noto
Type systeem
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Kiom estas la instrua stilo?
Vragen naar de leermethoden
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Vragen naar de leermethoden
wykłady
lekcioj
Type cursus
ćwiczenia/seminaria
seminarioj
Type cursus
konsultacje
lerniloj
Type cursus
konferencje
konferencoj
Type cursus
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiedy odbywają się egzaminy?
Kiam estas la ekzamenoj?
Vragen wanneer de examens zijn
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Ĉu estas universitata sportejo?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Jak liczne są grupy?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Kio programojn vi proponas?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Zich informeren over beurzen
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
instrudepagoj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
miaj vivelspezoj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
infanzorgado
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen