Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Me quiero matricular _______________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
een bacheloropleiding
en un grado
cursussen
een postgraduaat
en un posgrado
cursussen
een doctoraat
en un doctorado
cursussen
een voltijdse opleiding
a tiempo completo
cursussen
een deeltijdse opleiding
a tiempo parcial
cursussen
een online cursus
a distancia
cursussen
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
een semester
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
een academisch jaar
un curso académico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Zal ik een formele toelating ontvangen?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Bevat de cursus ook een stageperiode?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hoe werkt het ____________ systeem?
¿Cómo es el sistema _____________?
Informatie vragen over het systeem
creditsysteem
de créditos
Type systeem
beoordelingssysteem
de notas
Type systeem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welke leermethoden worden er gebruikt?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Vragen naar de leermethoden
Zijn er _____________ ?
¿Hay ______________?
Vragen naar de leermethoden
lezingen
clases teóricas
Type cursus
seminars
seminarios
Type cursus
tutorials
tutorías
Type cursus
conferenties
conferencias
Type cursus
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wanneer worden de examens gehouden?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Vragen wanneer de examens zijn
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Heeft de universiteit een sportcentrum?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
¿Hay pruebas de nivel?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organiseren jullie ook excursies?
¿Organizan también excursiones?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welke programma's bieden jullie aan?
¿Qué programas ofertan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Zich informeren over beurzen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
inschrijvingsgeld
matrícula
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kosten voor levensonderhoud
gastos personales
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kinderopvang
manutención de hijos menores
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
¿Qué becas puedo solicitar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen