Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
een bacheloropleiding
graduação
cursussen
een postgraduaat
pós-graduação
cursussen
een doctoraat
PhD
cursussen
een voltijdse opleiding
tempo integral
cursussen
een deeltijdse opleiding
meio período
cursussen
een online cursus
online
cursussen
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
een semester
um semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
een academisch jaar
um ano acadêmico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vou receber uma proposta formal?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
A universidade também oferece acomodação?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Bevat de cursus ook een stageperiode?
O curso também inclui um período de estágio?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hoe werkt het ____________ systeem?
Como é o sistema de ____________?
Informatie vragen over het systeem
creditsysteem
crédito
Type systeem
beoordelingssysteem
notas
Type systeem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Qual é o estilo de ensino?
Vragen naar de leermethoden
Zijn er _____________ ?
São _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lezingen
aulas expositivas
Type cursus
seminars
seminários
Type cursus
tutorials
tutoriais
Type cursus
conferenties
conferências
Type cursus
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wanneer worden de examens gehouden?
Quando acontecem as provas?
Vragen wanneer de examens zijn
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Há um complexo esportivo aqui?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Quais são as comodidades da escola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organiseren jullie ook excursies?
Vocês também organizam excursões?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welke programma's bieden jullie aan?
Quais programas vocês oferecem?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Zich informeren over beurzen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
inschrijvingsgeld
mensalidades
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kosten voor levensonderhoud
despesas de subsistência
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kinderopvang
cuidados infantis
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen