Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Vorrei iscrivermi all'università.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
een bacheloropleiding
di laurea triennale
cursussen
een postgraduaat
di laurea magistrale
cursussen
een doctoraat
di dottorato
cursussen
een voltijdse opleiding
a tempo pieno
cursussen
een deeltijdse opleiding
part-time
cursussen
een online cursus
online
cursussen
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
een semester
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
een academisch jaar
un anno accademico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hoe werkt het ____________ systeem?
Come funziona il sistema di __________?
Informatie vragen over het systeem
creditsysteem
crediti
Type systeem
beoordelingssysteem
valutazione
Type systeem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Vragen naar de leermethoden
Zijn er _____________ ?
Ci sono _______________?
Vragen naar de leermethoden
lezingen
lezioni frontali
Type cursus
seminars
seminari
Type cursus
tutorials
esercitazioni
Type cursus
conferenties
conferenze
Type cursus
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wanneer worden de examens gehouden?
Quando si svolgono gli esami?
Vragen wanneer de examens zijn
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Heeft de universiteit een sportcentrum?
C'è un centro sportivo universitario?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organiseren jullie ook excursies?
Organizzate delle escursioni?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welke programma's bieden jullie aan?
Che programmi offrite?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Zich informeren over beurzen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
inschrijvingsgeld
le tasse universitarie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kosten voor levensonderhoud
le spese di sostentamento
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kinderopvang
i servizi per l'infanzia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen