Hongaars | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Szeretnék beiratkozni egyetemre.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
een bacheloropleiding
alapképzés
cursussen
een postgraduaat
mesterképzés
cursussen
een doctoraat
PhD
cursussen
een voltijdse opleiding
nappali tagozatos
cursussen
een deeltijdse opleiding
részidős
cursussen
een online cursus
online
cursussen
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
een semester
egy szemeszter
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
een academisch jaar
egy év
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Az egyetem biztosít szállást is?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Bevat de cursus ook een stageperiode?
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hoe werkt het ____________ systeem?
Milyen a ____________ rendszer?
Informatie vragen over het systeem
creditsysteem
kredit
Type systeem
beoordelingssysteem
osztályzási
Type systeem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Milyen a tanítás stílusa?
Vragen naar de leermethoden
Zijn er _____________ ?
Vannak_____________?
Vragen naar de leermethoden
lezingen
előadások
Type cursus
seminars
szemináriumok
Type cursus
tutorials
oktatói órák
Type cursus
conferenties
konferenciák
Type cursus
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wanneer worden de examens gehouden?
Mikor vannak a vizsgák?
Vragen wanneer de examens zijn
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Van az egyetemen sportközpont?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Mik a megélhetési költségek [városban]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Van szintfelmérő teszt?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organiseren jullie ook excursies?
Kirándulásokat is szerveznek?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welke programma's bieden jullie aan?
Milyen programokat nyújtanak?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
Zich informeren over beurzen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
inschrijvingsgeld
tandíj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kosten voor levensonderhoud
megélhetési költségek
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kinderopvang
gyermekellátás
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen