Frans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Je voudrais m'inscrire à l'université.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Je voudrais m'inscrire à _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
een bacheloropleiding
une formation du premier cycle
cursussen
een postgraduaat
une formation du second cycle
cursussen
een doctoraat
un doctorat
cursussen
een voltijdse opleiding
une formation à temps plein
cursussen
een deeltijdse opleiding
une formation à temps partiel
cursussen
een online cursus
une formation en ligne
cursussen
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
een semester
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
een academisch jaar
une année académique
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Le logement est assuré par l'université ?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hoe werkt het ____________ systeem?
Comment fonctionne le système ______ ?
Informatie vragen over het systeem
creditsysteem
de crédits
Type systeem
beoordelingssysteem
de notation
Type systeem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Vragen naar de leermethoden
Zijn er _____________ ?
Y a-t-il ______ ?
Vragen naar de leermethoden
lezingen
des cours magistraux
Type cursus
seminars
des séminaires
Type cursus
tutorials
des travaux dirigés
Type cursus
conferenties
des conférences
Type cursus
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wanneer worden de examens gehouden?
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Vragen wanneer de examens zijn
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organiseren jullie ook excursies?
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welke programma's bieden jullie aan?
Quels programmes offrez-vous ?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Zich informeren over beurzen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
inschrijvingsgeld
les frais d'inscription
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kosten voor levensonderhoud
les frais de subsistance
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kinderopvang
la garde d'enfants
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen