Duits | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
een bacheloropleiding
Grundkurs
cursussen
een postgraduaat
Aufbaukurs
cursussen
een doctoraat
Doktorandenkurs
cursussen
een voltijdse opleiding
Vollzeitkurs
cursussen
een deeltijdse opleiding
Teilzeitkurs
cursussen
een online cursus
Onlinekurs
cursussen
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
een semester
ein Semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
een academisch jaar
ein Studienjahr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hoe werkt het ____________ systeem?
Wie funktioniert das__________?
Informatie vragen over het systeem
creditsysteem
Kreditsystem
Type systeem
beoordelingssysteem
Benotungssystem
Type systeem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Vragen naar de leermethoden
Zijn er _____________ ?
Gibt es_____________?
Vragen naar de leermethoden
lezingen
Vorlesungen
Type cursus
seminars
Seminare
Type cursus
tutorials
Tutorien
Type cursus
conferenties
Konferenzen
Type cursus
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wanneer worden de examens gehouden?
Wann finden die Prüfungen statt?
Vragen wanneer de examens zijn
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organiseren jullie ook excursies?
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welke programma's bieden jullie aan?
Welche Programme bieten Sie an?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Zich informeren over beurzen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
inschrijvingsgeld
Studiengebühren
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kosten voor levensonderhoud
Lebenshaltungskosten
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kinderopvang
Kinderbetreuung
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Welche Stipendien gibt es?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen