Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
我想要进入大学学习。
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
我想要申请______________课程。
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
een bacheloropleiding
本科生
cursussen
een postgraduaat
研究生
cursussen
een doctoraat
博士生
cursussen
een voltijdse opleiding
全日制
cursussen
een deeltijdse opleiding
非全日
cursussen
een online cursus
网上课程
cursussen
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
我想要在这所大学学习___________。
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
een semester
一学期
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
een academisch jaar
一学年
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
请问学生工作有什么限制?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
我需要提供材料原件还是复印件?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Zal ik een formele toelating ontvangen?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
请问大学能保证我的住宿吗?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Bevat de cursus ook een stageperiode?
课程内容涵盖实习吗?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
对【语言】的要求是什么?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Hoe werkt het ____________ systeem?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informatie vragen over het systeem
creditsysteem
学分制
Type systeem
beoordelingssysteem
打分制
Type systeem
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welke leermethoden worden er gebruikt?
这里的教学风格是什么样的?
Vragen naar de leermethoden
Zijn er _____________ ?
这里有_____________?
Vragen naar de leermethoden
lezingen
讲座
Type cursus
seminars
研讨会
Type cursus
tutorials
个别辅导
Type cursus
conferenties
会议
Type cursus
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
暑期学校提供哪些课程呢?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wanneer worden de examens gehouden?
考试何时举行?
Vragen wanneer de examens zijn
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Heeft de universiteit een sportcentrum?
大学里有体育馆吗?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
我如何加入学生组织?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welke talen kan ik studeren aan uw school?
我在这里可以学习什么语言?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
有没有水平测试来评估我的水平?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
您有课程的详细介绍吗?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
一个班级里最多有多少个学生?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
贵校都有哪些设施?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organiseren jullie ook excursies?
请问你们安排郊游吗?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welke programma's bieden jullie aan?
你们提供哪些项目呢?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ik zou mij graag informeren over beurzen.
我想了解关于助学金的信息。
Zich informeren over beurzen
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
有哪些组织可以资助我的学习?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
我需要 ____________的财政补贴。
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
inschrijvingsgeld
学费
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kosten voor levensonderhoud
生活费用
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
kinderopvang
儿童托管
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
请问有哪些奖学金?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen