Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Vorrei iscrivermi all'università.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
di laurea triennale
een bacheloropleiding
cursussen
di laurea magistrale
een postgraduaat
cursussen
di dottorato
een doctoraat
cursussen
a tempo pieno
een voltijdse opleiding
cursussen
part-time
een deeltijdse opleiding
cursussen
online
een online cursus
cursussen
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
un anno accademico
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Mi invierete una lettera di ammissione?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
L'università garantisce anche l'alloggio?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Che livello di [lingua] è richiesto?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Come funziona il sistema di __________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
crediti
creditsysteem
Type systeem
valutazione
beoordelingssysteem
Type systeem
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
Ci sono _______________?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lezioni frontali
lezingen
Type cursus
seminari
seminars
Type cursus
esercitazioni
tutorials
Type cursus
conferenze
conferenties
Type cursus
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quando si svolgono gli esami?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
C'è un centro sportivo universitario?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Qual è il costo della vita a [città]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organizzate delle escursioni?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Che programmi offrite?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
le tasse universitarie
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
le spese di sostentamento
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
i servizi per l'infanzia
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen