Thai | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Szeretnék beiratkozni egyetemre.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Szeretnék jelentkezni _____________ képzésre.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
alapképzés
ปริญญาตรี
cursussen
mesterképzés
บัณฑิตวิทยาลัย
cursussen
PhD
ปริญญาเอก
cursussen
nappali tagozatos
เต็มเวลา
cursussen
részidős
นอกเวลา
cursussen
online
ออนไลน์
cursussen
Szeretnék az egyetemen tanulni ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
egy szemeszter
หนึ่งภาคการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
egy év
หนึ่งปีการศึกษา
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Mik a korlátozások munkát vállaló diákok részére?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Elég, ha az eredeti dokumentumok másolatát mutatom be, vagy az eredeti dokumentumokra lesz szükség?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Mik a felvételi követelmények az egyetemen?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Küldenek majd hivatalos ajánlatot?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Az egyetem biztosít szállást is?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
A kurzus gyakornoki időszakot is magában foglal?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Kell az egyetemen cserediákként tandíjat fizetni?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Hogyan tudom nyomon követni a jelentkezésem?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Mik a [nyelv] nyelvi követelmények?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Milyen a ____________ rendszer?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Informatie vragen over het systeem
kredit
หน่วยกิตวิชา
Type systeem
osztályzási
การให้คะแนน
Type systeem
Kapok tudományos átiratot a csere végén?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Milyen a tanítás stílusa?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Vragen naar de leermethoden
Vannak_____________?
มี _____________ ไหม
Vragen naar de leermethoden
előadások
การบรรยาย
Type cursus
szemináriumok
การสัมมนา
Type cursus
oktatói órák
การกวดวิชา
Type cursus
konferenciák
การประชุม
Type cursus
Milyen kurzusokat kínálnak a nyári egyetemek?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Mikor vannak a vizsgák?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Vragen wanneer de examens zijn
Hol találok bővebb információt a kurzusokról?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Van az egyetemen sportközpont?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Hogyan tudok diákegyesületekhez csatlakozni?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Mik a megélhetési költségek [városban]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Milyen nyelveket tudok itt tanulni?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Van szintfelmérő teszt?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Válthatok szintet, ha az, amibe most járok nem megfelelő?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Kaphatnék bővebb tájékoztatást a nyelvtanfolyamról?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Maximum hányan járhatnak egy csoportba?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Milyen lehetőségek vannak az iskolában?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Kirándulásokat is szerveznek?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Vragen of de school ook excursies organiseert
Milyen programokat nyújtanak?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

A finanszírozási lehetőségekről szeretnék érdeklődni.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Zich informeren over beurzen
Melyik szervezetek finanszírozhatják a tanulmányaimat?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Szükségem van anyagi támogatásra ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tandíj
ค่าเล่าเรียน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
megélhetési költségek
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
gyermekellátás
การดูแลเด็ก
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Milyen ösztöndíjak elérhetőek?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Szeretném elfogadtatni a diplomám [országban].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Van lista hiteles [nyelv] fordítókról?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Hol kaphatok igazolást arról, hogy elismerték a diplomám?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen