Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ένα προπτυχιακό
graduação
cursussen
ένα μεταπτυχιακό
pós-graduação
cursussen
ένα διδακτορικό
PhD
cursussen
πλήρους απασχόλησης
tempo integral
cursussen
μερικής απασχόλησης
meio período
cursussen
εξ αποστάσεως
online
cursussen
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ένα εξάμηνο
um semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ένα ακαδημαϊκό έτος
um ano acadêmico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Vou receber uma proposta formal?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
A universidade também oferece acomodação?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
O curso também inclui um período de estágio?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Como é o sistema de ____________?
Informatie vragen over het systeem
πόντων
crédito
Type systeem
βαθμολόγησης
notas
Type systeem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Qual é o estilo de ensino?
Vragen naar de leermethoden
Υπάρχουν _____________ ;
São _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
διαλέξεις
aulas expositivas
Type cursus
σεμινάρια
seminários
Type cursus
προγράμματα εκμάθησης
tutoriais
Type cursus
συνέδρια
conferências
Type cursus
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando acontecem as provas?
Vragen wanneer de examens zijn
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Há um complexo esportivo aqui?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quais são as comodidades da escola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Vocês também organizam excursões?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Quais programas vocês oferecem?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Zich informeren over beurzen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
δίδακτρα
mensalidades
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τα έξοδα διαβίωσής μου
despesas de subsistência
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τη φροντίδα των παιδιών
cuidados infantis
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen