Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Vorrei iscrivermi all'università.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ένα προπτυχιακό
di laurea triennale
cursussen
ένα μεταπτυχιακό
di laurea magistrale
cursussen
ένα διδακτορικό
di dottorato
cursussen
πλήρους απασχόλησης
a tempo pieno
cursussen
μερικής απασχόλησης
part-time
cursussen
εξ αποστάσεως
online
cursussen
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ένα εξάμηνο
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ένα ακαδημαϊκό έτος
un anno accademico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Mi invierete una lettera di ammissione?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
L'università garantisce anche l'alloggio?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Che livello di [lingua] è richiesto?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Come funziona il sistema di __________?
Informatie vragen over het systeem
πόντων
crediti
Type systeem
βαθμολόγησης
valutazione
Type systeem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Vragen naar de leermethoden
Υπάρχουν _____________ ;
Ci sono _______________?
Vragen naar de leermethoden
διαλέξεις
lezioni frontali
Type cursus
σεμινάρια
seminari
Type cursus
προγράμματα εκμάθησης
esercitazioni
Type cursus
συνέδρια
conferenze
Type cursus
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Quando si svolgono gli esami?
Vragen wanneer de examens zijn
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
C'è un centro sportivo universitario?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Qual è il costo della vita a [città]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Organizzate delle escursioni?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Che programmi offrite?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Zich informeren over beurzen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
δίδακτρα
le tasse universitarie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τα έξοδα διαβίωσής μου
le spese di sostentamento
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τη φροντίδα των παιδιών
i servizi per l'infanzia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen