Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ένα προπτυχιακό
bachelor
cursussen
ένα μεταπτυχιακό
kandidatstuderende
cursussen
ένα διδακτορικό
ph.d.-studerende
cursussen
πλήρους απασχόλησης
fuldtids-
cursussen
μερικής απασχόλησης
deltids-
cursussen
εξ αποστάσεως
online
cursussen
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ένα εξάμηνο
et semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ένα ακαδημαϊκό έτος
et studieår
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
Garanterer universitetet indkvartering?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
Indeholder faget også en praktikperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
Hvad er sprogkravene?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Πώς είναι το σύστημα _____________;
Hvordan er ____________ systemet?
Informatie vragen over het systeem
πόντων
studiepoint
Type systeem
βαθμολόγησης
bedømmelse
Type systeem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
Hvordan er undervisningsformen?
Vragen naar de leermethoden
Υπάρχουν _____________ ;
Er der _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
διαλέξεις
forelæsninger
Type cursus
σεμινάρια
seminarer
Type cursus
προγράμματα εκμάθησης
undervisning
Type cursus
συνέδρια
konferencer
Type cursus
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
Hvornår afholdes eksaminerne?
Vragen wanneer de examens zijn
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
Er der en sportshal på universitetet?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Οργανώνετε και εκδρομές;
Arrangerer I også ekskursioner?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
Hvilke programmer tilbydes her?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Zich informeren over beurzen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
δίδακτρα
studiegebyrer
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τα έξοδα διαβίωσής μου
leveomkostninger
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τη φροντίδα των παιδιών
børnepasning
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen