Arabisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο.
أود التسجيل في الجامعة.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Θα ήθελα να γραφτώ για ____________.
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
ένα προπτυχιακό
ما قبل التخرج
cursussen
ένα μεταπτυχιακό
ما بعد التخرج
cursussen
ένα διδακτορικό
دكتوراه
cursussen
πλήρους απασχόλησης
بدوام كامل
cursussen
μερικής απασχόλησης
بدوام جزئي
cursussen
εξ αποστάσεως
على الإنترنت
cursussen
Θα ήθελα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο σας για ___________.
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ένα εξάμηνο
فصل
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ένα ακαδημαϊκό έτος
عام دراسي
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Ποιοι είναι οι περιορισμοί εργασίας για τους φοιτητές;
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα;
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Ποια είναι τα κριτήρια εισδοχής του πανεπιστημίου;
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Θα μου στείλετε επίσημη προσφορά;
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Προσφέρει το πανεπιστήμιο διαμονή;
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Περιλαμβάνει πρακτική άσκηση αυτός ο πανεπιστημιακός κύκλος;
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Υπάρχει κόστος για να σπουδάσει κάποιος ως μαθητής ανταλλαγής στο πανεπιστήμιο σας;
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Πώς μπορώ να ελέγξω την πρόοδο της αίτησης μου;
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικών γνώσεων;
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Πώς είναι το σύστημα _____________;
ما هو نظام ________________؟
Informatie vragen over het systeem
πόντων
النقاط
Type systeem
βαθμολόγησης
العلامات
Type systeem
θα λάβω επικυρωμένο αντίγραφο των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μου στο τέλος της ανταλλαγής;
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Πώς είναι το στυλ διδασκαλίας;
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Vragen naar de leermethoden
Υπάρχουν _____________ ;
هل هناك___________________؟
Vragen naar de leermethoden
διαλέξεις
محاضرات
Type cursus
σεμινάρια
حلقات بحث
Type cursus
προγράμματα εκμάθησης
فيديوهات تعليمية
Type cursus
συνέδρια
مؤتمرات
Type cursus
Τι μαθήματα προσφέρονται από τα θερινά σχολεία;
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Πότε είναι οι εξετάσεις;
متى تعقد الامتحانات؟
Vragen wanneer de examens zijn
Που μπορώ να βρω πληροφορίες για όλα τα διαθέσιμα μαθήματα;
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Υπάρχει αθλητικό κέντρο στο πανεπιστήμιο;
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Πώς μπορώ να γίνω μέλος ενός μαθητικού συλλόγου;
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Ποιο είναι το κόστος διαβίωσης στην [πόλη];
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Τι γλώσσες προσφέρει το σχολείο σας;
ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Υπάρχουν κατατακτήρια τεστ;
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Μπορώ να αλλάξω επίπεδο αν αυτό που παρακολουθώ δεν είναι κατάλληλο για μένα;
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Έχετε λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος;
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Ποιος είναι ο ανώτατος επιτρεπτός αριθμός μαθητών σε μια τάξη;
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Τι εγκαταστάσεις παρέχει το σχολείο σας;
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Οργανώνετε και εκδρομές;
هل تنظمون رحلات؟
Vragen of de school ook excursies organiseert
Τι προγράμματα προσφέρετε;
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Είμαι εδώ για να ενημερωθώ σχετικά με ευκαιρίες χρηματοδότησης.
أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Zich informeren over beurzen
Ποιοι οργανισμοί μπορούν να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές μου;
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Χρειάζομαι οικονομική βοήθεια για ____________.
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
δίδακτρα
أجور التعليم
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τα έξοδα διαβίωσής μου
تكاليف المعيشة
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
τη φροντίδα των παιδιών
رعاية الأطفال
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Τι τύποι υποτροφιών υπάρχουν;
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Θα ήθελα να επικυρώσω το πτυχίο μου στην [χώρα].
أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Έχετε μια λίστα με πιστοποιημένους μεταφραστές της [γλώσσας];
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Πού μπορώ να πάρω ένα πιστοποιητικό αναγνώρισης;
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen