Zweeds | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Jag vill anmäla mig till universitetet.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Je voudrais m'inscrire à _________.
Jag vill anmäla mig till en ___________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
une formation du premier cycle
kandidatkurs
cursussen
une formation du second cycle
avancerad kurs
cursussen
un doctorat
doktorandkurs
cursussen
une formation à temps plein
fulltidskurs
cursussen
une formation à temps partiel
deltidskurs
cursussen
une formation en ligne
onlinekurs
cursussen
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Jag skulle vilja studera på ert universitet i ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
en termin
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
une année académique
ett läsår
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vad är det för arbetsbegränsningar för studenter?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Måste jag visa originaldokumenten eller kopior av originaldokumenten?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Vilka är behörighetskraven för universitetet?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Kommer ni att skicka ett formellt erbjudande?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Le logement est assuré par l'université ?
Garanterar universitetet boende?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Innefattar kursen en praktikperiod?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Måste jag, som utbytesstudent, betala terminsavgift på ditt universitet?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hur kan jag följa utvecklingen av min ansökan?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Vilka är språkkraven?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Comment fonctionne le système ______ ?
Hur fungerar _______ ?
Informatie vragen over het systeem
de crédits
poängsystemet
Type systeem
de notation
betygssättningen
Type systeem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Får jag en kopia av mina akademiska resultat i slutet av mitt utbyte?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Hur är undervisningen?
Vragen naar de leermethoden
Y a-t-il ______ ?
Finns det _______?
Vragen naar de leermethoden
des cours magistraux
föreläsningar
Type cursus
des séminaires
seminarier
Type cursus
des travaux dirigés
handledning
Type cursus
des conférences
konferenser
Type cursus
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Vilka kurser erbjuds i sommarskolan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
När är tentaperioderna?
Vragen wanneer de examens zijn
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Var kan jag hitta information om alla tillgängliga kurser?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Har universitetet en idrottsanläggning?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hur kan jag gå med i studentföreningar?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Hur höga är levnadskostnaderna i [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vilka språk kan jag studera på denna skolan?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Finns det ett test jag kan ta för att bedöma min nivå?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Finns det en detaljerad beskrivning av kursen?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Hur många studenter tar kursen maximalt in?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vilka olika anläggningar finns det i skolan?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Arrangerar skolan också utflykter?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quels programmes offrez-vous ?
Vilka program erbjuds?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Jag är här för att fråga om finansieringsmöjligheter.
Zich informeren over beurzen
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vilka organisationer kan finansiera mina studier?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Jag behöver ekonomisk hjälp för ________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
les frais d'inscription
skolavgifter
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
les frais de subsistance
mina levnadskostnader
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
la garde d'enfants
barnomsorg
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vilka typer av stipendier finns det?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Jag skulle vilja validera mitt examensbevis i [landet].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Finns det en lista över alla certifierade översättare för [språk]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Var kan jag få ett likvärdigt certifikat?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen