Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Je voudrais m'inscrire à _________.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
une formation du premier cycle
бакалавриат
cursussen
une formation du second cycle
аспирантура
cursussen
un doctorat
докторат/профессура
cursussen
une formation à temps plein
очная форма
cursussen
une formation à temps partiel
заочная форма
cursussen
une formation en ligne
онлайн обучение
cursussen
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
семестр
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
une année académique
академический год
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Какие ограничения на работу для студентов?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Каковы требования для поступления в университет?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Le logement est assuré par l'université ?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Курс включает в себя период стажировки?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Каковы требования знания [язык] языка?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Comment fonctionne le système ______ ?
Какова система_____________?
Informatie vragen over het systeem
de crédits
кредитов
Type systeem
de notation
оценок
Type systeem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Каков стиль преподавания?
Vragen naar de leermethoden
Y a-t-il ______ ?
Там есть___________?
Vragen naar de leermethoden
des cours magistraux
лекции
Type cursus
des séminaires
семинары
Type cursus
des travaux dirigés
учебные материалы
Type cursus
des conférences
конференции
Type cursus
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Когда проходят экзамены?
Vragen wanneer de examens zijn
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
В университете есть спортивный центр?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
У вас есть детальное описание курса?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Вы организовываете экскурсии?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quels programmes offrez-vous ?
Какие программы вы предлагаете?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Zich informeren over beurzen
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
les frais d'inscription
плата за обучение
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
les frais de subsistance
расходы на жизнь
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
la garde d'enfants
уход за ребенком
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quels types de bourse sont disponibles ?
Какие виды стипендий доступны?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen