Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Je voudrais m'inscrire à _________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
une formation du premier cycle
een bacheloropleiding
cursussen
une formation du second cycle
een postgraduaat
cursussen
un doctorat
een doctoraat
cursussen
une formation à temps plein
een voltijdse opleiding
cursussen
une formation à temps partiel
een deeltijdse opleiding
cursussen
une formation en ligne
een online cursus
cursussen
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
une année académique
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Le logement est assuré par l'université ?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Comment fonctionne le système ______ ?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
de crédits
creditsysteem
Type systeem
de notation
beoordelingssysteem
Type systeem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
Y a-t-il ______ ?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
des cours magistraux
lezingen
Type cursus
des séminaires
seminars
Type cursus
des travaux dirigés
tutorials
Type cursus
des conférences
conferenties
Type cursus
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quels programmes offrez-vous ?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
les frais d'inscription
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
les frais de subsistance
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
la garde d'enfants
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quels types de bourse sont disponibles ?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen