Koreaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Je voudrais m'inscrire à _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
une formation du premier cycle
cursussen
une formation du second cycle
cursussen
un doctorat
cursussen
une formation à temps plein
cursussen
une formation à temps partiel
cursussen
une formation en ligne
cursussen
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
une année académique
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Le logement est assuré par l'université ?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Comment fonctionne le système ______ ?
Informatie vragen over het systeem
de crédits
Type systeem
de notation
Type systeem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Vragen naar de leermethoden
Y a-t-il ______ ?
Vragen naar de leermethoden
des cours magistraux
Type cursus
des séminaires
Type cursus
des travaux dirigés
Type cursus
des conférences
Type cursus
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Vragen wanneer de examens zijn
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quels programmes offrez-vous ?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Zich informeren over beurzen
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
les frais d'inscription
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
les frais de subsistance
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
la garde d'enfants
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quels types de bourse sont disponibles ?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen