Deens | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Je voudrais m'inscrire à l'université.
Jeg vil gerne indskrives på et universitet.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Je voudrais m'inscrire à _________.
Jeg vil gerne søge faget _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
une formation du premier cycle
bachelor
cursussen
une formation du second cycle
kandidatstuderende
cursussen
un doctorat
ph.d.-studerende
cursussen
une formation à temps plein
fuldtids-
cursussen
une formation à temps partiel
deltids-
cursussen
une formation en ligne
online
cursussen
Je voudrais m'inscrire pour ________.
Jeg vil gerne studere på dette universitet i ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
un semestre
et semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
une année académique
et studieår
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Quelles sont les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants ?
Hvad er arbejdsrestriktionerne for studerende?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Est-ce que je dois vous fournir les documents originaux ou des copies ?
Skal jeg vise kopier af de originale dokumenter eller selve de originale dokumenter?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Quels sont les conditions d'intégration de l'université ?
Hvad er optagelseskravene til universitetet?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Est-ce que je recevrai une offre officielle ?
Sender I mig en formel optagelsebekræftelse?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Le logement est assuré par l'université ?
Garanterer universitetet indkvartering?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Y a-t-il une période de stage durant la formation ?
Indeholder faget også en praktikperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Quels sont les frais universitaires pour les étudiants étrangers dans votre université ?
Er der omkostninger ved at studere som udvekslingsstuderende på dette universitet?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Comment puis-je voir où en est mon dossier de candidature ?
Hvordan kan jeg følge min ansøgnings fremgang?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Quel niveau en [langue] est demandé ?
Hvad er sprogkravene?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Comment fonctionne le système ______ ?
Hvordan er ____________ systemet?
Informatie vragen over het systeem
de crédits
studiepoint
Type systeem
de notation
bedømmelse
Type systeem
Est-ce que je reçois un relevé de notes à la fin de l'échange universitaire ?
Får jeg en akademisk udskrift sidst i mit udvekslingsophold?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Comment sont les méthodes d'enseignement ?
Hvordan er undervisningsformen?
Vragen naar de leermethoden
Y a-t-il ______ ?
Er der _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
des cours magistraux
forelæsninger
Type cursus
des séminaires
seminarer
Type cursus
des travaux dirigés
undervisning
Type cursus
des conférences
konferencer
Type cursus
Quels cours sont dispensés à l'université d'été ?
Hvilke fag tilbydes på sommerskole?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Quand est-ce que les examens ont lieu ?
Hvornår afholdes eksaminerne?
Vragen wanneer de examens zijn
Où se trouvent les informations sur les cours disponibles ?
Hvor kan jeg finde information om fagene?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Y a-t-il un centre sportif universitaire ?
Er der en sportshal på universitetet?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Comment est-ce qu'on s'inscrit à une association étudiante ?
Hvordan kan jeg deltage i studenterforeninger?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Quel est le coût de la vie à [ville] ?
Hvad er den anslåede leveomkostning i [by]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Quelles langues sont enseignées dans votre école ?
Hvilke sprog kan jeg studere på skolen?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Y a-t-il un test pour déterminer mon niveau ?
Er der en placeringstest for at bedømme mit niveau?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Est-ce que je peux changer de classe si le niveau ne me convient pas ?
Kan jeg skifte til et andet niveau hvis den jeg deltager i ikke passer til mig?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Y a-t-il un descriptif détaillé du cours ?
Har du en detaljeret beskrivelse af faget?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Quel est le nombre maximum d'étudiants par classe ?
Hvad er det maksimale antal deltagende studerende pr. fag?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Quelles installations sont à disposition dans votre école ?
Hvilke faciliteter findes der på skolen?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Est-ce que vous organisez des excursions ?
Arrangerer I også ekskursioner?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Quels programmes offrez-vous ?
Hvilke programmer tilbydes her?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Je voudrais me renseigner sur les possibilités de subventions
Jeg er her for at spørge til mulighederne for stipendier
Zich informeren over beurzen
Quels organismes peuvent subventionner mes études ?
Hvilke organisationer kan finansiere mit studium?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
J'ai besoin d'une aide financière pour __________.
Jeg har brug for økonomisk hjælp til ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
les frais d'inscription
studiegebyrer
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
les frais de subsistance
leveomkostninger
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
la garde d'enfants
børnepasning
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Quels types de bourse sont disponibles ?
Hvilke slags stipendier er tilgængelige?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Je voudrais faire valider mon diplôme en [pays].
Jeg vil gerne validere mit afsluttende eksamensbevis i [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Avez-vous une liste de traducteurs assermentés pour le/l' [langue] ?
Har I en liste over certificerede oversættere for [sprog]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Où peut-on se procurer un certificat d'équivalence ?
Hvor kan jeg få et ækvivalenscertifikat?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen