Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Haluaisin hakea yliopistoon.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Haluan hakea ________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidaatin ohjelmaan
een bacheloropleiding
cursussen
jatko-opintoihin
een postgraduaat
cursussen
tohtorin ohjelmaan
een doctoraat
cursussen
täysiaikaiseen ohjelmaan
een voltijdse opleiding
cursussen
osa-aikaiseen ohjelmaan
een deeltijdse opleiding
cursussen
verkossa käytävään ohjelmaan
een online cursus
cursussen
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
lukukauden
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
lukuvuoden
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
opintopiste
creditsysteem
Type systeem
arvosana
beoordelingssysteem
Type systeem
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
Onko teillä ________?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
luentoja
lezingen
Type cursus
seminaareja
seminars
Type cursus
pienryhmäopetusta
tutorials
Type cursus
konferensseja
conferenties
Type cursus
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Koska tentit ovat?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
lukukausimaksut
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
elinkustannukseni
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
lastenhoito
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen