Chinees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Haluaisin hakea yliopistoon.
我想要进入大学学习。
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Haluan hakea ________.
我想要申请______________课程。
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kandidaatin ohjelmaan
本科生
cursussen
jatko-opintoihin
研究生
cursussen
tohtorin ohjelmaan
博士生
cursussen
täysiaikaiseen ohjelmaan
全日制
cursussen
osa-aikaiseen ohjelmaan
非全日
cursussen
verkossa käytävään ohjelmaan
网上课程
cursussen
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
我想要在这所大学学习___________。
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
lukukauden
一学期
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
lukuvuoden
一学年
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
请问学生工作有什么限制?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
我需要提供材料原件还是复印件?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
请问该所大学的入学要求是什么?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
请问大学能保证我的住宿吗?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
课程内容涵盖实习吗?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
我如何才能查看我的申请进程呢?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
对【语言】的要求是什么?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Miten _______ -järjestelmä toimii?
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
Informatie vragen over het systeem
opintopiste
学分制
Type systeem
arvosana
打分制
Type systeem
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Minkälainen opetustyyli teillä on?
这里的教学风格是什么样的?
Vragen naar de leermethoden
Onko teillä ________?
这里有_____________?
Vragen naar de leermethoden
luentoja
讲座
Type cursus
seminaareja
研讨会
Type cursus
pienryhmäopetusta
个别辅导
Type cursus
konferensseja
会议
Type cursus
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
暑期学校提供哪些课程呢?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Koska tentit ovat?
考试何时举行?
Vragen wanneer de examens zijn
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
我在哪里能找到所有的课程信息?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
大学里有体育馆吗?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
我如何加入学生组织?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
在【城市】居住的生活成本大概多少?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
我在这里可以学习什么语言?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
有没有水平测试来评估我的水平?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
您有课程的详细介绍吗?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
一个班级里最多有多少个学生?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
贵校都有哪些设施?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Järjestättekö te myös ekskursioita?
请问你们安排郊游吗?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
你们提供哪些项目呢?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
我想了解关于助学金的信息。
Zich informeren over beurzen
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
有哪些组织可以资助我的学习?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
我需要 ____________的财政补贴。
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
lukukausimaksut
学费
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
elinkustannukseni
生活费用
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
lastenhoito
儿童托管
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Millaisia stipendejä on saatavilla?
请问有哪些奖学金?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
我想要在【国家】认证我的学位证书。
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen