Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Mi volas apliki por_____________.
_____________ ders almak istiyorum.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kurso por studentoj
lisans seviyesinde
cursussen
kurso por postdiplomaj studentoj
lisans üstü seviyesinde
cursussen
kurso por Ph.D.
doktora seviyesinde
cursussen
plentempa kurso
tam zamanlı
cursussen
parttempa kurso
yarı zamanlı
cursussen
enreta kurso
çevrimiçi
cursussen
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
semestro
bir dönem
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
akademia jaro
bir akademik yıl
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Informatie vragen over het systeem
de kredito
kredi
Type systeem
de noto
notlama
Type systeem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Kiom estas la instrua stilo?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Vragen naar de leermethoden
Ĉu estas ______________?
_____________ var mı?
Vragen naar de leermethoden
lekcioj
ders
Type cursus
seminarioj
seminer
Type cursus
lerniloj
uygulamalı ders
Type cursus
konferencoj
konferanslar
Type cursus
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Sınavlar ne zaman?
Vragen wanneer de examens zijn
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Ĉu estas universitata sportejo?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Kio programojn vi proponas?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Zich informeren over beurzen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Mi bezonas financan helpon por ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
instrudepagoj
harçlar
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
miaj vivelspezoj
yaşam giderleri
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
infanzorgado
çocuk bakımı
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Ne tür burslar mevcut?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen