Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Mi volas apliki por_____________.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kurso por studentoj
graduação
cursussen
kurso por postdiplomaj studentoj
pós-graduação
cursussen
kurso por Ph.D.
PhD
cursussen
plentempa kurso
tempo integral
cursussen
parttempa kurso
meio período
cursussen
enreta kurso
online
cursussen
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
semestro
um semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
akademia jaro
um ano acadêmico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Vou receber uma proposta formal?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
A universidade também oferece acomodação?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
O curso também inclui um período de estágio?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Como é o sistema de ____________?
Informatie vragen over het systeem
de kredito
crédito
Type systeem
de noto
notas
Type systeem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Kiom estas la instrua stilo?
Qual é o estilo de ensino?
Vragen naar de leermethoden
Ĉu estas ______________?
São _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lekcioj
aulas expositivas
Type cursus
seminarioj
seminários
Type cursus
lerniloj
tutoriais
Type cursus
konferencoj
conferências
Type cursus
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando acontecem as provas?
Vragen wanneer de examens zijn
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Ĉu estas universitata sportejo?
Há um complexo esportivo aqui?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quais são as comodidades da escola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Vocês também organizam excursões?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Kio programojn vi proponas?
Quais programas vocês oferecem?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Zich informeren over beurzen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
instrudepagoj
mensalidades
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
miaj vivelspezoj
despesas de subsistência
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
infanzorgado
cuidados infantis
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen