Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Mi volas apliki por_____________.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kurso por studentoj
studia licencjackie
cursussen
kurso por postdiplomaj studentoj
studia magisterskie
cursussen
kurso por Ph.D.
studia doktoranckie
cursussen
plentempa kurso
studia dzienne
cursussen
parttempa kurso
studia zaoczne
cursussen
enreta kurso
studia przez internet
cursussen
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
semestro
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
akademia jaro
cały rok akademicki
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Jak działa system ______ ?
Informatie vragen over het systeem
de kredito
punktowy
Type systeem
de noto
oceniania
Type systeem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Kiom estas la instrua stilo?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Vragen naar de leermethoden
Ĉu estas ______________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lekcioj
wykłady
Type cursus
seminarioj
ćwiczenia/seminaria
Type cursus
lerniloj
konsultacje
Type cursus
konferencoj
konferencje
Type cursus
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vragen wanneer de examens zijn
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Ĉu estas universitata sportejo?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Jak liczne są grupy?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Kio programojn vi proponas?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Zich informeren over beurzen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
instrudepagoj
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
miaj vivelspezoj
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
infanzorgado
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen