Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Mi volas apliki por_____________.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kurso por studentoj
een bacheloropleiding
cursussen
kurso por postdiplomaj studentoj
een postgraduaat
cursussen
kurso por Ph.D.
een doctoraat
cursussen
plentempa kurso
een voltijdse opleiding
cursussen
parttempa kurso
een deeltijdse opleiding
cursussen
enreta kurso
een online cursus
cursussen
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
semestro
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
akademia jaro
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
de kredito
creditsysteem
Type systeem
de noto
beoordelingssysteem
Type systeem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Kiom estas la instrua stilo?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
Ĉu estas ______________?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lekcioj
lezingen
Type cursus
seminarioj
seminars
Type cursus
lerniloj
tutorials
Type cursus
konferencoj
conferenties
Type cursus
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Ĉu estas universitata sportejo?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Kio programojn vi proponas?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
instrudepagoj
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
miaj vivelspezoj
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
infanzorgado
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen