Italiaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Vorrei iscrivermi all'università.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Mi volas apliki por_____________.
Vorrei iscrivermi a un corso ____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
kurso por studentoj
di laurea triennale
cursussen
kurso por postdiplomaj studentoj
di laurea magistrale
cursussen
kurso por Ph.D.
di dottorato
cursussen
plentempa kurso
a tempo pieno
cursussen
parttempa kurso
part-time
cursussen
enreta kurso
online
cursussen
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Vorrei studiare presso la vostra università per _________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
semestro
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
akademia jaro
un anno accademico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Quali sono le restrizioni riguardo il lavoro per gli studenti?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Devo presentare i documenti originali o delle copie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Quali sono i requisiti di accesso all'università?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Mi invierete una lettera di ammissione?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
L'università garantisce anche l'alloggio?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Il corso di laurea prevede lo svolgimento di uno stage?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
C'è un costo per svolgere uno scambio come studente straniero presso la vostra università?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Come posso essere aggiornato/a sul progresso della mia domanda di ammissione?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Che livello di [lingua] è richiesto?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Come funziona il sistema di __________?
Informatie vragen over het systeem
de kredito
crediti
Type systeem
de noto
valutazione
Type systeem
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Avrò un certificato degli esami sostenuti alla fine del periodo di scambio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Kiom estas la instrua stilo?
Quali sono i metodi d'insegnamento?
Vragen naar de leermethoden
Ĉu estas ______________?
Ci sono _______________?
Vragen naar de leermethoden
lekcioj
lezioni frontali
Type cursus
seminarioj
seminari
Type cursus
lerniloj
esercitazioni
Type cursus
konferencoj
conferenze
Type cursus
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Quali corsi vengono offerti dalle Summer School?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Kiam estas la ekzamenoj?
Quando si svolgono gli esami?
Vragen wanneer de examens zijn
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Dove posso trovare informazioni su tutti i corsi disponibili?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Ĉu estas universitata sportejo?
C'è un centro sportivo universitario?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Come posso unirmi ai club studenteschi?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Qual è il costo della vita a [città]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Quali lingue posso studiare presso la vostra scuola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
C'è un test per stabilire il mio livello di partenza?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Posso cambiare livello se quello che sto frequentando non è adatto a me?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Posso avere una descrizione dettagliata del corso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Qual è il numero massimo si studenti per classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Quali strutture e servizi sono disponibili nella vostra scuola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Organizzate delle escursioni?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Kio programojn vi proponas?
Che programmi offrite?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Vorrei chiedere informazioni sulle possibilità di finanziamento.
Zich informeren over beurzen
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Quali enti possono finanziare i miei studi?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Ho bisogno di aiuto finanziario per ___________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
instrudepagoj
le tasse universitarie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
miaj vivelspezoj
le spese di sostentamento
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
infanzorgado
i servizi per l'infanzia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Quali tipi di borse di studio sono disponibili?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Vorrei convalidare il mio certificato di laurea in [paese].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Avete una lista dei traduttori giurati in [lingua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Dove posso ottenere un certificato di equivalenza?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen