Turks | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Bir üniversiteye kaydolmak istiyorum.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
_____________ ders almak istiyorum.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
lisans seviyesinde
cursussen
a postgraduate
lisans üstü seviyesinde
cursussen
a PhD
doktora seviyesinde
cursussen
a full-time
tam zamanlı
cursussen
a part-time
yarı zamanlı
cursussen
an online
çevrimiçi
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Üniversitenizde ___________ için okumak istiyorum.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
bir dönem
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
bir akademik yıl
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Öğrenciler için çalışma kısıtlamaları nelerdir?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Belgelerimin kopyalarını mı asıllarını mı göstermeliyim?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Üniversitenin kabul kriterleri nelerdir?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Bana resmi bir teklif gönderecek misiniz?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Üniversite barınma imkânı sunuyor mu?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Dersi tamamlamak için staj gerekliliği var mı?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Üniversitenizde değişim öğrencisi olarak okumak ücrete tabi mi?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Başvurumu nasıl takip edebilirim?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Hangi [dil] seviyesi gerekli?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
____________ sistemi nasıl işliyor?
Informatie vragen over het systeem
credit
kredi
Type systeem
marking
notlama
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Değişim programının sonunda not dökümü alabiliyor muyum?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Öğretim yöntemleriniz nasıl?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
_____________ var mı?
Vragen naar de leermethoden
lectures
ders
Type cursus
seminars
seminer
Type cursus
tutorials
uygulamalı ders
Type cursus
conferences
konferanslar
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Yaz okulunda hangi dersler var?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Sınavlar ne zaman?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Mevcut dersler hakkında nereden bilgi alabilirim?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Üniversitede spor merkezi var mı?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Öğrenci kulüplerine nasıl katılabilirim?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
[şehir] için ortalama yaşam masrafları ne kadardır?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Okulunuzda hangi diller üzerine öğrenim görebilirim?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Seviye belirleme sınavı var mı?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Devam ettiğim seviye benim için uygun değilse başka bir seviyeye geçebilir miyim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Ders için detaylı bir açıklamanız var mı?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Sınıftaki azami öğrenci sayısı nedir?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Okulunuzda ne gibi imkanlar var
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Okul gezileri de düzenliyor musunuz?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Hangi programları sunuyorsunuz?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Burs olanakları hakkında bilgi almak istiyorum.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Hangi kurum ve kuruluşlardan öğrenim yardımı alabilirim?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
____________ için maddi yardıma ihtiyacım var.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
harçlar
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
yaşam giderleri
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
çocuk bakımı
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Ne tür burslar mevcut?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Diplomamı [ülke] için onaylatmak istiyorum
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
[dil] için yeminli tercüman listeniz var mı?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Nereden denklik belgesi alabilirim?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen