Tsjechisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
bakalářské studium
cursussen
a postgraduate
postgraduální studium
cursussen
a PhD
doktorské studium
cursussen
a full-time
prezenční studium
cursussen
a part-time
kombinované studium
cursussen
an online
online
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
celý akademický rok
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Musím jako výměnný student platit školné?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Jaké jsou jazykové požadavky?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Jaký je ____________ systém?
Informatie vragen over het systeem
credit
kredity
Type systeem
marking
známkování
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
Jsou tam _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lectures
přednášky
Type cursus
seminars
semináře
Type cursus
tutorials
konsultace
Type cursus
conferences
konference
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Jaké předměty nabízí letní škola?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Kdy jsou zkoušky?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Nabízíte detailní popis kurzu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Pořádáte exkurze?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Jaké programy nabízí vaše škola?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
školné
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
životní náklady
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
péče o dítě
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen