Russisch | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Я бы хотел(а) зачислиться в университет
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Я хочу зарегистрироваться на курс______________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
бакалавриат
cursussen
a postgraduate
аспирантура
cursussen
a PhD
докторат/профессура
cursussen
a full-time
очная форма
cursussen
a part-time
заочная форма
cursussen
an online
онлайн обучение
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Я бы хотел учиться в вашем университете в течение___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
семестр
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
академический год
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Какие ограничения на работу для студентов?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Мне нужно показать копии оригиналов документов или сами оригиналы?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Каковы требования для поступления в университет?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Вы пришлете мне формальное предложение?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Университет гарантирует предоставление жилья?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Курс включает в себя период стажировки?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Студентам по обмену нужно платить за обучение в вашем университете?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Как я могу следить за процессом обработки моей заявки?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Каковы требования знания [язык] языка?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Какова система_____________?
Informatie vragen over het systeem
credit
кредитов
Type systeem
marking
оценок
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Я получу приложение к диплому в конце моего обмена?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Каков стиль преподавания?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
Там есть___________?
Vragen naar de leermethoden
lectures
лекции
Type cursus
seminars
семинары
Type cursus
tutorials
учебные материалы
Type cursus
conferences
конференции
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Какие курсы предлагаются летними школами?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Когда проходят экзамены?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Где я могу найти информацию о доступных курсах?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
В университете есть спортивный центр?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Как я могу присоединиться к студенческим обществам?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Какие примерные расходы на жизнь в городе?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Какие языки я могу изучать в вашем университете?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Есть ли у вас тест на оценивание уровня языка?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Я могу перейти на другой уровень, если тот, который я посещаю, не подходит для меня?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
У вас есть детальное описание курса?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Каково максимальное количество студентов в группе?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Какое оборудование и какие удобства есть в вашем университете?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Вы организовываете экскурсии?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Какие программы вы предлагаете?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Я хочу узнать о возможностях финансирования.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Какие органы могут финансировать мое обучение?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Мне нужна финансовая помощь для_____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
плата за обучение
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
расходы на жизнь
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
уход за ребенком
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Какие виды стипендий доступны?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Я бы хотел(а) подтвердить действительность моего диплома в [страна].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
У вас есть список сертифицированных переводчиков [язык]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Где я могу получить сертификат соответствия диплома?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen