Portugees | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Gostaria de me matricular em uma universidade.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Gostaria de me inscrever no curso de _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
graduação
cursussen
a postgraduate
pós-graduação
cursussen
a PhD
PhD
cursussen
a full-time
tempo integral
cursussen
a part-time
meio período
cursussen
an online
online
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Gostaria de estudar em sua universidade por ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
um semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
um ano acadêmico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Quais são as restrições de trabalho para estudantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Devo apresentar as cópias dos documentos ou os originais?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Quais são os requisitos de acesso à universidade?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Vou receber uma proposta formal?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
A universidade também oferece acomodação?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
O curso também inclui um período de estágio?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Há um custo para estudar como intercambista nesta universidade?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Como posso acompanhar o progresso da minha inscrição/candidatura?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Quais são os requisitos de língua para [língua]?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Como é o sistema de ____________?
Informatie vragen over het systeem
credit
crédito
Type systeem
marking
notas
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Vou receber uma certificação acadêmica no final do intercâmbio?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Qual é o estilo de ensino?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
São _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lectures
aulas expositivas
Type cursus
seminars
seminários
Type cursus
tutorials
tutoriais
Type cursus
conferences
conferências
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Que cursos são oferecidos por escolas de verão?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Quando acontecem as provas?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Onde posso encontrar informações sobre os cursos disponíveis?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Há um complexo esportivo aqui?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Como posso me afiliar a instituições estudantis?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Quais são os custos de vida estimados em [cidade]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Quais línguas posso estudar em sua escola?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Existe um teste de nivelamento para avaliar meu nível?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Posso me transferir para outro nível se o que estou fazendo não for adequado para mim?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Vocês tem uma descrição detalhada do curso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Qual é o número máximo de alunos por classe?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Quais são as comodidades da escola?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Vocês também organizam excursões?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Quais programas vocês oferecem?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Gostaria de saber quais são as oportunidades de financiamento.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Quais órgãos podem financiar meus estudos?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Preciso de auxílio financeiro para ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
mensalidades
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
despesas de subsistência
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
cuidados infantis
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Quais são os tipos de bolsas disponíveis?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Eu gostaria de validar meu diploma em [país].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Vocês tem uma lista de tradutores certificados em [língua]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Onde posso conseguir um certificado de equivalência?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen