Pools | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
studia licencjackie
cursussen
a postgraduate
studia magisterskie
cursussen
a PhD
studia doktoranckie
cursussen
a full-time
studia dzienne
cursussen
a part-time
studia zaoczne
cursussen
an online
studia przez internet
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
(jeden) semestr
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
cały rok akademicki
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Jak działa system ______ ?
Informatie vragen over het systeem
credit
punktowy
Type systeem
marking
oceniania
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lectures
wykłady
Type cursus
seminars
ćwiczenia/seminaria
Type cursus
tutorials
konsultacje
Type cursus
conferences
konferencje
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Jak liczne są grupy?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen