Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
een bacheloropleiding
cursussen
a postgraduate
een postgraduaat
cursussen
a PhD
een doctoraat
cursussen
a full-time
een voltijdse opleiding
cursussen
a part-time
een deeltijdse opleiding
cursussen
an online
een online cursus
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
credit
creditsysteem
Type systeem
marking
beoordelingssysteem
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lectures
lezingen
Type cursus
seminars
seminars
Type cursus
tutorials
tutorials
Type cursus
conferences
conferenties
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen