Koreaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
cursussen
a postgraduate
cursussen
a PhD
cursussen
a full-time
cursussen
a part-time
cursussen
an online
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Informatie vragen over het systeem
credit
Type systeem
marking
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
lectures
Type cursus
seminars
Type cursus
tutorials
Type cursus
conferences
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen