Fins | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Haluaisin hakea yliopistoon.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Haluan hakea ________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
kandidaatin ohjelmaan
cursussen
a postgraduate
jatko-opintoihin
cursussen
a PhD
tohtorin ohjelmaan
cursussen
a full-time
täysiaikaiseen ohjelmaan
cursussen
a part-time
osa-aikaiseen ohjelmaan
cursussen
an online
verkossa käytävään ohjelmaan
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Haluaisin opiskella yliopistollanne ________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
lukukauden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
lukuvuoden
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Onko opiskelijoille joitakin rajoitteita työhön liittyen?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Tarvitseeko minun toimittaa alkuperäiset dokumentit vai kopiot?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Mitkä ovat yliopiston sisäänpääsyvaatimukset?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Lähetetäänkö minulle virallinen hyväksymiskirje?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Tarjoaako yliopisto myös asumuksen?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Kuuluuko tutkinto-ohjelmaani myös työharjoittelu?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Tarvitseeko vaihto-opiskelijoiden maksaa yliopistollenne jotakin opiskelusta?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Kuinka pääsen seuraamaan hakemukseni etenemistä?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Mitä kielitaitoja vaaditaan?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Miten _______ -järjestelmä toimii?
Informatie vragen over het systeem
credit
opintopiste
Type systeem
marking
arvosana
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Saanko vaihtoni lopussa todistuksen suoritetuista opinnoistani?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Minkälainen opetustyyli teillä on?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
Onko teillä ________?
Vragen naar de leermethoden
lectures
luentoja
Type cursus
seminars
seminaareja
Type cursus
tutorials
pienryhmäopetusta
Type cursus
conferences
konferensseja
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Minkälaisia kesäkursseja teillä on tarjolla?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Koska tentit ovat?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Mistä saan lisätietoa kaikista valittavista kursseista?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Onko yliopistolla liikuntatiloja?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Kuinka voin liittyä opiskelijajärjestöihin?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Kuinka korkeat elinkustannukset ovat [kaupungissa] arviolta?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Mitä kieliä voin opiskella koulussanne?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Pitääkö minun tehdä lähtötasotesti kielitaitojeni arvioimiseksi?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Voinko vaihtaa tasoa, jos valitsemani ei olekaan oikea minulle?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Onko teillä tarkempaa kuvausta tutkinto-ohjelmasta?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Mikä on opiskelijoiden maksimäärä kursseilla?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Mitä eri tiloja koululla on käytettävissä?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Järjestättekö te myös ekskursioita?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Mitä tutkinto-ohjelmia te tarjoatte?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Haluaisin tietää lisää opintojen rahoittamismahdollisuuksista
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Mitkä organisaatiot voivat rahoittaa opintoni?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Tarvitsen taloudellista tukea _________ varten.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
lukukausimaksut
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
elinkustannukseni
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
lastenhoito
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Millaisia stipendejä on saatavilla?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Haluaisin hyväksiluetuttaa ulkomaalaisen tutkintoni [maassa].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Onko teillä listaa sertifioiduista [kielen] kääntäjistä?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Mistä saan hyväksilukutodistuksen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen