Esperanto | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

I would like to enroll at a university.
Mi ŝatus enskribiĝi en universitato.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
I want to apply for _____________ course.
Mi volas apliki por_____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
an undergraduate
kurso por studentoj
cursussen
a postgraduate
kurso por postdiplomaj studentoj
cursussen
a PhD
kurso por Ph.D.
cursussen
a full-time
plentempa kurso
cursussen
a part-time
parttempa kurso
cursussen
an online
enreta kurso
cursussen
I would like to study at your university for ___________.
Mi ŝatus studi ĉe via universitato dum ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
a semester
semestro
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
an academic year
akademia jaro
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
What are the work restrictions for students?
Kio estas la laborolimigoj por studentoj?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
Ĉu mi devas montri kopiojn de la originalaj dokumentoj aŭ la originalajn dokumentojn mem?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
What are the entry requirements of the university?
Kio estas la eniropostuloj de la universitato?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Are you going to send me a formal offer?
Ĉu vi sendos al mi formalan oferton?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Does the university guarantee accommodation as well?
Ĉu la universitato garantias gastigadon tiel?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Does the course involve an internship as well?
Ĉu la kurso inkluzas staĝon tiel?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
Ĉu estas kostoj pro studi kiel interŝanĝa studento ĉe via universitato?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
How can I track the progress of my application?
Kiel mi povas kontroli la progreson de mia apliko?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
What are the [language] language requirements?
Kio estas la lingvaj kondiĉoj en [lingvo]?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
What is the ____________ system like?
Kio estas la sistemo de ___________ kiel?
Informatie vragen over het systeem
credit
de kredito
Type systeem
marking
de noto
Type systeem
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
Ĉu mi ricevas akademia transskribaĵo fine de mia ŝanĝo?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
What is the teaching style like?
Kiom estas la instrua stilo?
Vragen naar de leermethoden
Are there _____________ ?
Ĉu estas ______________?
Vragen naar de leermethoden
lectures
lekcioj
Type cursus
seminars
seminarioj
Type cursus
tutorials
lerniloj
Type cursus
conferences
konferencoj
Type cursus
What courses are offered by summer schools?
Kion kursoj estas ofertitaj en somerlernejoj?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
When are the exams held?
Kiam estas la ekzamenoj?
Vragen wanneer de examens zijn
Where can I find information about all the courses available?
Kie mi povas trovi informojn pri ĉiuj disponeblaj kursoj?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Is there a university sports center?
Ĉu estas universitata sportejo?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
How can I join student societies?
Kiel mi povas aliĝi studentajn sociojn?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
What are the estimated living costs in [city]?
Kio estas la laŭtaksaj vivantaj kostoj en [urbo]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

What languages can I study at your school?
Kio lingvojn mi povas studi en via lernejo?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Is there a placement test to assess my level?
Ĉu estas testo por taksi mian nivelon?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Ĉu mi povas fari alian nivelon, se la unu, ke mi ĉeestas, ne pravas por mi?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Do you have a detailed description of the course?
Ĉu vi havas detalan priskribon de la kurso?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
What is the maximum number of students in a class?
Kio estas la maksimuma nombro de lernantoj en klaso?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
What facilities are there in your school?
Kio instalaĵoj estas en via lernejo?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Do you also arrange excursions?
Ĉu vi aranĝas ekskursoj?
Vragen of de school ook excursies organiseert
What programs do you offer?
Kio programojn vi proponas?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

I am here to inquire about funding opportunities.
Mi estas ĉi tie por peti pri financadaj ŝancoj.
Zich informeren over beurzen
Which bodies can fund my studies?
Kiun korpoj povas financi miajn studojn?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
I need financial help for ____________.
Mi bezonas financan helpon por ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
tuition fees
instrudepagoj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
my living expenses
miaj vivelspezoj
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
childcare
infanzorgado
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
What kinds of scholarships are available?
Kio specoj de stipendioj estas haveblaj?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

I would like to validate my degree certificate in [country].
Mi ŝatus validigi mian gradan registriton en [lando].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Do you have a list of the certified translators in [language]?
Ĉu vi havas liston de certigitaj tradukistoj en [lingvo]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Where can I get a certificate of equivalency?
Kie mi povas akiri registriton de ekvivalenteco?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen