Spaans | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Me gustaría matricularme en la universidad.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Me quiero matricular _______________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
Grundkurs
en un grado
cursussen
Aufbaukurs
en un posgrado
cursussen
Doktorandenkurs
en un doctorado
cursussen
Vollzeitkurs
a tiempo completo
cursussen
Teilzeitkurs
a tiempo parcial
cursussen
Onlinekurs
a distancia
cursussen
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ein Semester
un semestre
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ein Studienjahr
un curso académico
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
¿Me enviarán una carta de aceptación?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Wie funktioniert das__________?
¿Cómo es el sistema _____________?
Informatie vragen over het systeem
Kreditsystem
de créditos
Type systeem
Benotungssystem
de notas
Type systeem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
Vragen naar de leermethoden
Gibt es_____________?
¿Hay ______________?
Vragen naar de leermethoden
Vorlesungen
clases teóricas
Type cursus
Seminare
seminarios
Type cursus
Tutorien
tutorías
Type cursus
Konferenzen
conferencias
Type cursus
Welche Kurse bietet die Summer School an?
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wann finden die Prüfungen statt?
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
Vragen wanneer de examens zijn
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
¿Hay pruebas de nivel?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wie viele Plätze hat die Klasse?
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
¿Qué instalaciones tiene el centro?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
¿Organizan también excursiones?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welche Programme bieten Sie an?
¿Qué programas ofertan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
Zich informeren over beurzen
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Necesito ayuda financiera para ______________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
Studiengebühren
matrícula
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Lebenshaltungskosten
gastos personales
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kinderbetreuung
manutención de hijos menores
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welche Stipendien gibt es?
¿Qué becas puedo solicitar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Me gustaría convalidar mi título en (país).
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen