Nederlands | Uitdrukkingen - Immigratie | Studeren

Studeren - Universiteit

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Ik zou mij graag inschrijven in een universiteit.
Aangeven dat u zich wilt inschrijven
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Ik zou mij graag inschrijven voor _____________.
Verklaren dat u graag wilt inschrijven voor een cursus
Grundkurs
een bacheloropleiding
cursussen
Aufbaukurs
een postgraduaat
cursussen
Doktorandenkurs
een doctoraat
cursussen
Vollzeitkurs
een voltijdse opleiding
cursussen
Teilzeitkurs
een deeltijdse opleiding
cursussen
Onlinekurs
een online cursus
cursussen
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Ik zou graag aan uw universiteit studeren voor ___________.
Verklaren hoe lang uw uitwisselingsperiode duurt
ein Semester
een semester
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
ein Studienjahr
een academisch jaar
Duur van het verblijf aan een buitenlandse universiteit
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Wat zijn de beperkingen voor tewerkstelling voor studenten?
Vragen of er beperkingen zijn op vlak van werken voor studenten
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Moet ik de kopieën of de originele documenten zelf indienen?
Vragen of u originele documenten of kopieën moet voorzien
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Wat zijn de toelatingsvoorwaarden van de universiteit?
Nodig bij het inschrijven bij een universiteit
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Zal ik een formele toelating ontvangen?
Vragen of u een formele toelating zal krijgen
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Voorziet de universiteit ook accommodatie?
Vragen of de universiteit accommodatie voorziet
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Bevat de cursus ook een stageperiode?
Vragen of uw cursus een stageperiode bevat
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Zijn er studiekosten voor uitwisselingsstudenten aan uw universiteit?
Vragen of u er studiekosten zijn voor uitwisselingsstudenten aan die universiteit
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
Hoe kan ik de vooruitgang van mijn aanmeldingsproces bekijken?
Vragen hoe u de vooruitgang van uw aanmeldingsproces kunt zien
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Wat zijn de [taal] taalvereisten?
Navragen wat de taalvereisten zijn om toegelaten te worden tot die universiteit
Wie funktioniert das__________?
Hoe werkt het ____________ systeem?
Informatie vragen over het systeem
Kreditsystem
creditsysteem
Type systeem
Benotungssystem
beoordelingssysteem
Type systeem
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Krijg ik een academisch afschrift op het einde van mijn uitwisseling?
Vragen of u een afschrift ontvangt van de gevolgde cursussen op het einde van uw uitwisseling
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Welke leermethoden worden er gebruikt?
Vragen naar de leermethoden
Gibt es_____________?
Zijn er _____________ ?
Vragen naar de leermethoden
Vorlesungen
lezingen
Type cursus
Seminare
seminars
Type cursus
Tutorien
tutorials
Type cursus
Konferenzen
conferenties
Type cursus
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Welke cursussen bieden de summer schools aan?
Naar informatie over de verschillende summer school cursussen vragen
Wann finden die Prüfungen statt?
Wanneer worden de examens gehouden?
Vragen wanneer de examens zijn
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Waar kan ik informatie over alle beschikbare cursussen vinden?
Vragen waar u informatie over de cursussen kan vinden
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Heeft de universiteit een sportcentrum?
Vragen of de universiteit een sportcentrum heeft
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Hoe kan ik tot een studentenvereniging toetreden?
Vragen hoe u kan toetreden tot een studentenvereniging
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Wat zijn de geschatte kosten voor levensonderhoud in [stad]?
Zich informeren naar de geschatte kosten voor levensonderhoud in de stad

Studeren - Taalcursussen

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Welke talen kan ik studeren aan uw school?
Vragen welke talen u kunt studeren aan die school
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Is er een plaatsingstoets voor mijn niveau te bepalen?
Vragen of er een plaatsingstoets is voor uw niveau te bepalen
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Kan ik nog overschakelen naar een ander niveau als het huidige niveau niet het juiste is?
Vragen of u kunt veranderen van niveau indien u niet tevreden bent met die dat u huidig bijwoont
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Heeft u een gedetailleerde beschrijving van de cursus?
Vragen of er een gedetailleerde beschrijving is van de cursus
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Wat is het maximum aantal studenten per klas?
Vragen wat het maximum aantal studenten per klas is
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Wat zijn de beschikbare faciliteiten in uw school?
Vragen wat de beschikbare faciliteiten zijn in de school
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Organiseren jullie ook excursies?
Vragen of de school ook excursies organiseert
Welche Programme bieten Sie an?
Welke programma's bieden jullie aan?
Vragen welke programma's er worden aangeboden

Studeren - Studiebeurzen

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Ik zou mij graag informeren over beurzen.
Zich informeren over beurzen
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Welke organisaties kunnen mijn studies financieren?
Vragen welke organisaties uw studiebeurs kunnen financieren
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Ik heb nood aan financiële hulp voor ____________.
Verklaren dat u financiële hulp nodig heeft
Studiengebühren
inschrijvingsgeld
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Lebenshaltungskosten
kosten voor levensonderhoud
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Kinderbetreuung
kinderopvang
De zaak waarvoor u financiële hulp nodig heeft
Welche Stipendien gibt es?
Welke soorten studiebeurzen zijn er beschikbaar?
Vragen welke soorten studiebeurzen er beschikbaar zijn

Studeren - Buitenlandse diploma's valideren

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Ik zou graag mijn diploma valideren in [land].
Verklaren dat u graag uw diploma wil valideren in dat land
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Heeft u een lijst van beëdigde vertalers voor het [taal]?
Vragen naar een lijst van beëdigde vertalers die beschikbaar zijn in de talencombinatie die u nodig heeft
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Waar kan ik een gelijkwaardigheidsattest verkrijgen?
Vragen waar u een gelijkwaardigheidsattest kan krijgen